Tag Archives: volbriöö

Volbriööl saab sõita peamiselt importluuaga

Statistikaameti andmetel eksportis Eesti 2016. aastal ligi 5000 looduslikust materjalist luuda ja harja, samal ajal kui imporditud luudade kogus oli 46 300.

Importluuad tulevad peamiselt Hiinast ja Venemaalt (vastavalt 31% ja 27% kogu luudade impordist), eksportluuad lähevad peamiselt Lätti (39%), aga ka Leetu (13%) ning üle Atlandi Kanadasse (16%).

Luudade sisseveo kõrghooaeg on kevad, kui kahel esimesel kevadkuul saabub Eestisse üle poole luudade aastasest kogusest – märtsis 28% ja aprillis 23% koguimpordist.

170424_volbri88_luuad_veeb_est

Toredat volbriööd!

Evelin Puura, Statistikaameti juhtivstatistik-metoodik

Metoodika

Analüüsis on kasutatud kombineeritud nomenklatuuri (KN) kaubakoodi 9603 10 00 — Luuad ja harjad, vitstest vm kimpu seotud looduslikust materjalist, vartega või varteta.

Detailsemad andmed ekspordi ja impordi kohta statistika andmebaasis. Vaata tabelit VK2161: KAUPADE EKSPORT KAUBAKOODI (KN 8-KOHALINE KOOD) JA RIIGI JÄRGI, 2016 (KUUD)

VK2162: KAUPADE IMPORT KAUBAKOODI (KN 8-KOHALINE KOOD) JA RIIGI JÄRGI, 2016 (KUUD).