Tag Archives: USA

USA-s on noorte osatähtsus rahvastikus rekordiliselt väike

Ameerika Ühendriikides oli 2010. aasta rahvaloenduse andmetel alla 18-aastaste ehk noorte osatähtsus rahvastikus 24%, mis on riigi ajaloo madalaim näitaja, vahendab AP.

Viimati oli noorte osatähtsus nii väike 1990. aastal kui alla 18-aastased moodustasid 26% rahvastikust. Prognooside kohaselt jätkub langustrend ka edaspidi ning 2050. aastaks langeb noorte osatähtsus 23%-ni. Samal ajal tõuseb vanemaealiste osatähtsus 2010. aasta 13%-lt 2050. aastaks 20%-le.

Kuni 18-aastaste osatähtsus rahvastikus,%

Allikas: Associated Press

Iga neljas noor on sisserännanu perest

Valgenahaliste ameeriklaste peredes sünnib üha vähem lapsi. Viimase 10 aasta jooksul on nende laste arv kümnendiku vähenenud, samal ajal kui rassivähemuste laste arv suurenes 22%.

2010. aastal oli iga neljas alla 18-aastane sisserännanud perest. 23% noortest oli ladinaameerika, 14% afroameerika ja 4% aasia päritolu. Igas viiendas USA maakonnas on rassivähemustest lapsi valgenahalistest rohkem.  USA Population Reference Bureau asepresident Mark Matheri sõnul mõjutavad just need lapsed tulevikus koolide ja tööturu rassilis-etnilist koosseisu.

Suurte riikide olukord sarnane

Rahvastiku juurdekasvu aeglustumine on märgatav ka Venemaal, Jaapanis ja Prantsusmaal. Peamiselt on põhjuseks sündide arvu vähenemine ning piiratud ränne.

Kui USA-s, Jaapanis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Kanadas jääb alla 15-aastaste osatähtsus rahvastikus 20% piiresse, siis Aafrika ja Kesk-Aasia riikides on olukord vastupidine. Nigeris moodustab alla 15-aastaste osatähtsus rahvastikus 50% ja Afganistanis 46% (võrdluseks: Eestis moodustavad alla 15-aastased 15% rahvastikust).

USA-s toimus rahvaloendus 2010. aasta märtsis. 2010/2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused suuremas osas maailma riikides.

Eestis toimub loendus (www.REL2011.ee ) tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti püsielanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.02 – 31.03.2012 rahvaloendajad.

Katerina Danilova, Statistikaameti REL2011 kommunikatsioonispetsialist

USA elanikkond suurenes kümnendiga ligi 10%2010. aasta rahvaloenduse andmetel elab Ameerika Ühendriikides 308,7 miljonit inimest, mis on 9,7 protsenti rohkem kui 2000.aastal loendatud 281,4 miljonit, selgub USA loendusbüroo raportist.
Rahvaarvu kasv oli möödunud kümnendil väiksem kui 1990-ndatel – 1990. ja 2000. aasta rahvaloenduse vahelisel ajal suurenes USA elanikkond 13,2 protsenti.  Alates eelmise sajandi algusest on rahvaarvu kasv kümnendi jooksul olnud väiksem vaid 1930-ndatel, kui kümne aastaga kasvas rahvastik  7,3%.

Muutused USA elanikkonnas aastatel 2000-2010 maakondade kaupa

Muutused USA elanikkonnas 2000-2010 maakondade kaupa (%) (suurem joonis raportis). Joonis: U.S. Census Bureau

Piirkonniti kasvas aastatel 2000-2010 elanike arv enim riigi lõuna- ja lääneosariikides (vastavalt 14,3 ja 13,8%), mis andsid üle 80% juurdekasvust. Kõige kiirema rahvastiku juurdekasvuga osariik oli Nevada (35,1%), väikseima kasvuga Ohio (alla 2%). Erinevalt 1990-ndatest kui rahvaarv kõigis osariikides kasvas, oli 2000ndetal üks osariik, kus rahvaarv ka vähenes – Michigan kaotas 0,6% rahvastikust. 

Nevada on olnud kiireima rahvastiku juurdekasvuga osariik viis kümnendit järjest ja on ühtlasi ainus, kus rahvaarv on kasvanud kolmel viimasel aastakümnel 25% või rohkem.

Elanikkonna paiknemine USA-s 2010. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel

Elanikkonna paiknemine USA-s 2010. aasta rahvaloenduse andmetel (suurem joonis raportis). Joonis: U.S. Census Bureau

Kümne kõige rahvarikkama osariigi elanikkond moodustas üle poole riigi rahvastikust, sealjuures veerand ühendriikide elanikest elab kolmes suurimas osariigis – Californias, Texases ja New Yorgis. Seitsmes järgmises — Floridas, Illinoisis, Pennsylvanias, Ohios, Michiganis, Georgias ja Põhja-Carolinas elab  27,5% rahvastikust. Üheksa 2000. aastal kümne rahvarikkaima osariigi hulka kuulunut olid kümne rahvarikkaima hulgas ka 2010. aastal. 

Kõige suurema rahvaarvuga linnad olid 2010. aastal New York (8.2 miljonit), Los Angeles (3.8 miljonit) ja Chicago (2.7 miljonit).

Vaata pikemalt USA loendusbüroo raportist „Population Distribution and Change: 2000 to 2010(.pdf)

USA-s toimus rahvaloendus 2010. aasta märtsis. 2010/2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused suuremas osas maailma riikides. Eestis toimub loendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini.

Esimese kuu jooksul (31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti püsielanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.02 – 31.03.2012 rahvaloendajad.

Aira Veelmaa, teabe ja levi talituse juhataja