Tag Archives: tööstustoodang

Tööstus näitab juba kolmandat kuud selgeid kriisist väljumise märke

Kuigi kogu Euroopa ning USA ja Jaapani tööstus pole veel saavutanud 2005. aasta taset, on viimaste kuude areng märkimisväärne. 2010. aasta algusest on tööstustoodang suurenenud nii Euroopa Liidus kui ka eurotsoonis.

Kui USA tööstustoodangu kasv liikus selle aasta esimestel kuudel sarnaselt Euroopaga kahe-kolme protsendi piires, siis eriti kiirelt on kasvanud Jaapani tööstustoodang, kus veebruaris ulatus kasv eelmise aasta veebruariga võrreldes juba 30% piirimaile. Enamikus Euroopa Liidu riikides on viimastel kuudel peamiseks toodangu kasvumootoriks olnud ekspordi kiire taastumine.

Eesti ja Läti tööstussektor on sarnane nii tootmismahu kui ka struktuuri poolest. Mõlemas riigis on töötleva tööstuse tootmismahukamad harud toiduainetööstus, puidutööstus ning metalltoodete tootmine. Seetõttu on sarnased ka muutused tööstustoodangu tootmises. Kriisi mõju hakkas nii Eestis kui ka Lätis avalduma 2008. aasta I kvartalis siseturu nõudluse vähenemise tagajärjel ning muutus järsuks languseks 2008. aasta lõpus, kui ülemaailmne kriis kahandas ka ekspordivõimalusi. Samal ajal Leedu tööstusele oli 2008. aasta algus veel üsna positiivne ning esimesed langustendentsid ilmnesid alles 2008. aasta lõpus. Leedus on teiste Balti riikidega võrreldes tööstussektori osatähtsus suurem ning struktuur teistsugune. Leedu tööstustest ligi kolmandiku annab naftatoodete tootmine, suure osatähtsusega on ka keemiatööstus. Naftatoodete tootmine, mis sõltub oluliselt toornafta hinnast on küllalt kõikuv ning selle tegevusala kasv määrab peamiselt ka kogu Leedu tööstuse kasvu või kahanemise. Balti riikide tööstused moodustavad kogu Euroopa Liidu tööstussektorist alla 1%. Väikeses majanduses peegelduvad ka muutused suuremate kõikumistena. Nii olidki Eesti ja Läti 2009. aasta enam-vähem kõigil kuudel Euroopa Liidu suurima tööstustoodangu langusega riikide hulgas. Samas on nad 2010. aasta märtsis juba tõusnud kõige suurema kasvuga riikide hulka. Nii oli näiteks Eesti märtsi tööstustoodangu 11,6%-line kasv Euroopa Liidu riikide hulgas suurim.

Märtsis kasvas tööstustoodang Euroopa Liidus kokku 6% ning eurotsoonis ligi 7%. Kogu Euroopa tööstustoodangu I kvartali kasvu tagasid põhiliselt Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia, kelle toodang kokku moodustas Euroopa Liidu tööstustoodangust ligi poole. Märtsis suurenes toodang Saksamaal 9%, Itaalias ja Prantsusmaal kummaski 6%. Euroopa Liidus 15%-lise osatähtsusega Suurbritannia tööstus I kvartalis erilisi kasvunumbreid veel ei näidanud ning on pigem säilitanud eelmise aasta taseme.

Tööstustoodangu muutus eelmise aasta sama kuuga võrreldes, jaanuar 2005 - märts 2010

Tööstustoodangu muutus eelmise aasta sama kuuga võrreldes, jaanuar 2005 - märts 2010

Rita Raudjärv, Statistikaameti tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talituse juhataja