Tag Archives: teravilja eksport

Eesti enim eksporditud toidukaup oli mullu oder

Statistikaameti andmetel eksporditi 2011. aastal Eestis toidukaupadest enim teravilja, millest oder moodustas 66%. Transiidina veeti Eesti kaudu kõige rohkem välja kakaod ja kakaotooteid. 

Otra eksporditi üle 180 000 tonni, mis oli 2010. aastaga võrreldes üle kahe korra rohkem. Üle poole odra kogusest eksporditi Edela-Aasiasse ja teistesse Euroopa riikidesse. Teraviljadest vähenes kõige rohkem ehk üle 40 000 tonni nisu väljavedu. Teravilja viidi välja põhiliselt meretranspordiga. 

Teisel kohal oli piimatoodete eksport, millest kõige rohkem eksporditi piima ja rõõska koort (üle 100 000 tonni). Piima ja koore väljavedu kasvas 2010. aastaga võrreldes 27%. Ligi 80% piima ja rõõsa koore kogusest eksporditi maanteetranspordiga Leetu. 

Kolmandal kohal oli rapsiseemne väljavedu, mida eksporditi üle 80 000 tonni. Rapsi eksporditi peamiselt Euroopa riikidesse. 

2011. aastal suurenes õlle eksport. Üle 40% eksporditavast õllest viidi Soome. Kasvas ka elussigade eksport. Sead eksporditi Venemaale ning selleks kasutati maanteetransporti. Külmutatud kalade eksport vähenes, peamiselt eksporditi seda kaupa maanteetranspordiga kolmandatesse riikidesse. 

Enim eksporditud toidukaubad, 2011 (allikas: Statistikaamet)

2011. aastal olid toidukaupade ekspordi peamised sihtriigid lähinaabrid Leedu, Läti, Venemaa ja Soome, kuhu veeti ligi 59% kogu toidukaupade koguselisest ekspordist.

Toidukaupade transiidi peamine partnerriik on Venemaa 

Eestist transiidina väljaveetavatest toidukaupadest olid esikohal kakao ja kakaotooted (ligi 90 000 tonni), millele järgnesid konserveeritud köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid ja seened (70 000 tonni). 2011. aastal oli oluline ka odra transiit (30 000 tonni) .

Eestit transiidina läbivad peamised toidukaubad, 2011 (allikas: Maksu- ja Tolliamet)

Peamine kakaotransiidi sihtriik oli Venemaa. Venemaa ostis möödunud aastal kakaod ja kakaotooteid sisse üle 300 000 tonni, sellest 35% läbis transiidina Eestit. Ligi 77% kakaost viidi Eestist välja raudteetranspordiga. 

Toidukaupade transiidist suurem osa veeti Venemaale, teiste riikide osatähtsus jäi alla viiendiku. Kui eksporditud toidukaup jõudis sihtriiki enamasti maantee- või meretranspordiga, siis transiidina Eestist väljaveetud toidukaup peamiselt raudteed mööda. 

Eksport on Eestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu pärast ladustamist (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis (allhange) ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid. 

Transiit on teiste riikide juriidilistele isikutele kuuluvate kaupade vedu ühest riigist teise Eesti territooriumi kaudu (nii kauba lähetaja kui ka kauba saaja asuvad väljaspool Eesti piire).  

Kolmandad riigid on Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid.  

Evelin Puura, Statistikaameti väliskaubandusstatistika talituse juhataja