Tag Archives: Saksamaa

USA-s on noorte osatähtsus rahvastikus rekordiliselt väike

Ameerika Ühendriikides oli 2010. aasta rahvaloenduse andmetel alla 18-aastaste ehk noorte osatähtsus rahvastikus 24%, mis on riigi ajaloo madalaim näitaja, vahendab AP.

Viimati oli noorte osatähtsus nii väike 1990. aastal kui alla 18-aastased moodustasid 26% rahvastikust. Prognooside kohaselt jätkub langustrend ka edaspidi ning 2050. aastaks langeb noorte osatähtsus 23%-ni. Samal ajal tõuseb vanemaealiste osatähtsus 2010. aasta 13%-lt 2050. aastaks 20%-le.

Kuni 18-aastaste osatähtsus rahvastikus,%

Allikas: Associated Press

Iga neljas noor on sisserännanu perest

Valgenahaliste ameeriklaste peredes sünnib üha vähem lapsi. Viimase 10 aasta jooksul on nende laste arv kümnendiku vähenenud, samal ajal kui rassivähemuste laste arv suurenes 22%.

2010. aastal oli iga neljas alla 18-aastane sisserännanud perest. 23% noortest oli ladinaameerika, 14% afroameerika ja 4% aasia päritolu. Igas viiendas USA maakonnas on rassivähemustest lapsi valgenahalistest rohkem.  USA Population Reference Bureau asepresident Mark Matheri sõnul mõjutavad just need lapsed tulevikus koolide ja tööturu rassilis-etnilist koosseisu.

Suurte riikide olukord sarnane

Rahvastiku juurdekasvu aeglustumine on märgatav ka Venemaal, Jaapanis ja Prantsusmaal. Peamiselt on põhjuseks sündide arvu vähenemine ning piiratud ränne.

Kui USA-s, Jaapanis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Kanadas jääb alla 15-aastaste osatähtsus rahvastikus 20% piiresse, siis Aafrika ja Kesk-Aasia riikides on olukord vastupidine. Nigeris moodustab alla 15-aastaste osatähtsus rahvastikus 50% ja Afganistanis 46% (võrdluseks: Eestis moodustavad alla 15-aastased 15% rahvastikust).

USA-s toimus rahvaloendus 2010. aasta märtsis. 2010/2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused suuremas osas maailma riikides.

Eestis toimub loendus (www.REL2011.ee ) tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti püsielanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.02 – 31.03.2012 rahvaloendajad.

Katerina Danilova, Statistikaameti REL2011 kommunikatsioonispetsialist

Kas Saksamaal elab 1,3 miljonit inimest vähem?

Täna, 9. mail Saksamaal alanud rahva ja eluruumide loendus peaks näitama, kas riigi elanikkond on teadaolevast väiksem või mitte. Oletatakse, et riigis elab Eesti jagu inimesi vähem, kui riiklik statistika näitab. 

Saksamaal pole rahvaloendusi korraldatud üle paarikümne aasta. Viimane rahvaloendus toimus toonasel Ida-Saksamaal 1981. ja Lääne-Saksamaal 1987. aastal. Elanike arvuks saadi siis vastaval 16,7 ja 61,23 miljonit inimest.

1990. aastal taasühinenud Saksamaal on rahvaarvu teadasaamiseks kasutatud seni erinevaid riiklikke registreid. Mida vanemad on aga algandmed (viimane rahvaloendus), seda ebatäpsemaks muutub ka statistiline analüüs. Lisaks on vahepeal toimunud Saksamaal olulised ühiskondlikud murrangud – langenud on Berliini müür, osa Ida-Saksamaa elanikke rändas Lääne-Saksamaale, rahvastiku koosseisule on mõju avaldanud ka ulatuslik Euroopa Liidu sisene ränne

 Eesti jagu inimesi

Viimaste rahvaloenduste ja tänavu mais toimuva vahele jäänud mõnekümne aasta jooksul on seega riigi rahvastikus leidnud aset märkimisväärsed muutused. Praegu elab Saksamaal ligi 82 miljonit inimest , samas on Saksamaa statistikaamet hinnanud, et riigi tegelik elanikkond võib olla 1,3 miljoni võrra väiksem (võrdluseks: Eestis on elanikke 1,34 miljonit). Kui tõepärane on see hinnang, selgub pärast 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse lõppu.  

Saksamaa 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus

Saksamaa 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus

Teadmised, mis loevad homme

Saksamaa on võtnud alanud rahvaloenduse hüüdlauseks „Wissen, was morgen zählt” ehk „Teadmised, mis loevad homme” viidates sellega ühiskonna vajadusele täpse informatsiooni järele. Ühelt poolt annavad loenduse abil saadud teadmised selge ja tervikliku pildi riigi hetkeolukorrast, teisalt aga võimaluse teha tulevikku suunatud otsused parimate võimalike andmete põhjal. Rahva ja eluruumide loendus annab lisaks rahvaarvule ka ülevaate elanikkonna paiknemisest riigis, elamistingimustest, haridustasemest jne.

Rahvaarvuga on seotud ka paljud statistilised näitajad nagu näiteks sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta (SKP per capita), aga ka kohtade arv Europarlamendis ja regioonide kohtade arv riigi parlamendis ehk Bundestagis.

Saksamaa 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse telereklaam

Kasutatakse registreid

Saksamaa kasutab nagu Eestigi oma rahvaloenduse läbiviimiseks erinevaid andmeallikaid. See tähendab, et lisaks küsitlusele kasutatakse võimalusel ka riiklikes registrites juba olemasolevaid andmeid. Pikemalt saab Saksamaa rahvaloenduse metoodika kohta lugeda www.zensus2011.de.

2010/2011. aastal toimuvad rahvaloendused suuremas osas maailma riikides. Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini.

Esimese kuu jooksul (31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.02 – 31.03.2012 rahvaloendajad.

Katerina Danilova, Statistikaameti 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse kommunikatsioonispetsialist