Tag Archives: registrid

REGREL. Eesti registrites on info rahvuse ja emakeele kohta olemas

Eesti rahvaloendustel on rahvust ja emakeelt küsitud mitu sajandit. Ka registritel põhinev rahvaloendus annab Eesti püsielanike emakeele ja teiste keelte oskuse kohta ülevaate, aga tegelikult ei pea selleks ootama loendust, vaid statistikaamet avaldab rahvastiku rahvuse ja keeleoskuse kohta ülevaate igal aastal. 

Tekst: Ethel Maasing, statistikaameti juhtivanalüütik 

Statistikaameti andmetel räägiti 2019. aasta 1. jaanuari seisuga Eestis emakeelena üle 200 keele. Eesti keelt räägib emakeelena 68% rahvastikust. Suuremate keelerühmadena järgnevad vene ja ukraina keelt emakeelena rääkijad (vastavalt ligi 381 600 ja ligi 8700 inimest). Vähemalt 1000 kõnelejaga on 9 emakeelt. Emakeele info on teadmata umbes 1% rahvastiku puhul (18 000 inimest). Põhjalikuma ülevaate tegime tänavu emakeelepäeval ilmunud blogiloos „Eestis on kasvanud emakeelte mitmekesisus“.

Mitmekeelsus väärib väärtustamist ja arvestades keelte oskusega seotud andmete olulisust on statistikaamet lisaks registrites olevale infole mõõtnud viimastel aastatel keeleoskust ka erinevate uuringute vahendusel, sh eriti tööhõivega, immigrantrahvastiku ja haridusega seotud uuringutes. Igal aastal lisandub Eesti elanike erinevate rühmade keeleoskusega seotud teave ligi neljakümnesse avaliku andmebaasi tabelisse, mis moodustavad järjepidevad keelekasutust ja -oskust iseloomustavad aegread. Muuhulgas on uuritud ka mitme koduse keelega erinevast rahvusest inimesi. Niisuguste spetsialiseeritud uuringute eeliseks võrreldes loendusandmetega on võimalus esitada täiendavaid ja süvendavaid küsimusi, samuti uuringute järjepidevus – neid teostatakse valdavalt igal aastal sama metoodikaga, mis oluliselt suurendab tulemuste usaldusväärsust.

Keele/keeleoskuse andmed statistikaameti avaliku andmebaasi tabelites
Haridus: HT17, HT58, HT140, HT140U, HT303, HT304, HT307, HT570, HT571
Tööturg: TT56, TT70, TT71, TT130, TT131, TT133,TT134, TT135, TT136, TT244, TT245, TT454, TT456
Immigrantrahvastik: IR45, IR46, IR51, IR53, IR60, IR61, IR71, IR73, IR74, IR75, IR76
Täiskasvanute koolitus: HTT33, HTT37, HTT51
Kultuur: KU12, KU13

Statistikaamet alustas REGREL-ile pühendatud artiklite sarja, et tutvustada rahva ja eluruumide loenduse ettevalmistust ja metoodikat. REGREL-i kohta on rohkem infot Statistikaameti veebilehel.

 

Tallinnas kogunevad ettevõtlusregistrite eksperdid kogu maailmast

27.-30. septembrini toimub Tallinnas Wiesbadeni grupi konverents, mis toob Eestisse statistiliste ettevõtlusregistrite eksperdid kogu maailmast. Konverentsi korraldab Statistikaamet.

„Statistiliste ettevõtlusregistrite Wiesbadeni grupp on ÜRO statistikakomisjoni egiidi all tegutsev rahvusvaheline ekspertgrupp, mille tegevus on suunatud statistiliste ettevõtlusregistrite arendamisele,“ märkis konverentsi Statistikaameti poolne korraldaja Svetlana Šutova.

„Nelja päeva jooksul räägime riikide kogemustest statistiliste registrite koostamisel, pidamisel ja arendamisel,“ selgitas Šutova. Ta lisas, et statistilistel ettevõtlusregistritel on statistikas tähtis roll, kuna nende alusel tehakse kogu majandusstatistika. Šutova selgitas, et rahvusvaheliselt võrreldava statistika tegemiseks ei saa riikide muid andmekogusid otse kasutada, kuna need on loodud vastava riigi seadusandluse alusel ja seadusandlus erineb riigiti. Lisaks ei ole selliste andmekogude andmed alati piisava kaetuse ja ajakohasusega. „Et teha rahvusvaheliselt võrreldavat ja kvaliteetset statistikat, moodustataksegi statistilisi registreid,“ selgitas Šutova.

Šutova sõnul on koostöö administratiivsete infoallikatega, andmete kvaliteet ja infovahetus erinevate institutsioonide vahel konverentsi põhilised teemad. „Rahvusvahelise kogemuse vahetamine selles vallas on kasulik ja huvitav kõikidele osapooltele,“ märkis ta.

Wiesbadeni grupi konverentsid toimuvad üle aasta. Tänavu on seminaril ligi 80 osalejat 40 maailma riigist ja organisatsioonist. Esindatud on rahvusvahelised organisatsioonid ÜRO, OECD, Eurostat ja Euroopa Keskpank. Järgmine Wiesbadeni grupi konverents toimub 2012. aastal Ameerika Ühendriikides.

Vt pikemalt Wiesbadeni grupi kohta