Tag Archives: ema haridus

Milline on teise lapse sünni ja ema haridustaseme seos Euroopa riikides?

Nüüdisaegse madala sündimuse oludes on teise ja ka kolmanda lapse sünd peamine rahvastikutaastet kujundav element Euroopa riikides. Teise lapse sünni ja ema haridustaseme seos pakub sel taustal mitmel põhjusel suurt teaduslikku huvi.

Ühest küljest aitab erineva haridustasemega rahvastikurühmade võrdlemine mõista sündimust mõjutavate tegurite toimimist. Teisalt annab selle seose tundmine võimaluse hinnata mõju, mida avaldavad rahvastiku taastele haridustaseme muutused. Kõrgharituid nähakse selles kontekstis tihti eeskäijatena, kes uusi käitumismalle esimestena omaks võtavad ja teistele rahvastikurühmadele sellega teed näitavad. Ema hariduse seos sündimusega pole nüüdis-Euroopas kaugeltki ühenäoline, vaid varieerub tunduvalt suurte geograafiliste regioonide vahel.

Põhjalikuma ülevaate teemast saab 12.-13. novembril Statistikaameti ja Eesti Statistikaseltsi konverentsil „Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil.“ Üritus on tasuta ja toimub Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis.

Vaata ettekannet ja esinemise videosalvestist.

Martin Klesment ja Allan Puur

Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudist