Author Archives: riinakerner

Balti riikide väliskaubandus langes mullu oluliselt

Balti riikide statistikaametite andmetel oli Eesti, Läti ja Leedu kaupade eksport ja import jooksevhindades 2009. aastal märgatavalt väiksem kui aasta varem. Languse põhjuseid tuleb otsida majanduskriisist, mis on Balti regiooni tabanud raskemalt kui Euroopa Liitu tervikuna. Suurenev tööpuudus, madalamad palgad ning kesisemad laenuvõimalused on vähendanud sisetarbimist, mis omakorda on vähendanud impordimahtusid. Keeruline on olukord ka peamistel sihtturgudel, mis on kahandanud ka Balti riikide kaupade eksporti.   

2009. aastal eksporditi Leedust 27%, Eestist 23% ning Lätist 19% vähem kaupa kui aasta varem. Kaupade import kukkus kolmandiku — Eestis 33%, Lätis ja Leedus kummaski 38%.    

Eesti kroonidesse ümberarvestatult vähenes 2009. aastal enim Leedu eksport (67 miljardi krooni võrra). Eesti eksport vähenes 31 miljardi krooni ja Läti 19 miljardi krooni võrra.   

   

Balti riikide väliskaubandus, 2008-2009

Balti riikide väliskaubandus, 2008-2009

  

Positiivne on see, et tasakaalustumas on kõigi kolme Balti riigi kaubandusbilanss ehk ekspordi ja impordi rahalise väärtuse erinevus jääb väiksemaks. Eesti ja Läti kaubandusbilansi puudujääk oli 2009. aastal kolm korda väiksem kui aasta varem, Leedus kahanes puudujääk isegi neli korda. Balti riikide väliskaubanduse numbrite analüüsimisel on huvitav kõrvutada ka ekspordi ja impordi mahtu iga riigi rahvaarvuga. Kuigi Leedu eksport ületab nominaalselt Eesti ja Läti oma kaks korda, siis riigi elanike arvu arvesse võttes (Eestis 1,34, Lätis 2,25 ja Leedus 3,33 miljonit elanikku ) pilt muutub. Eesti eksportis 2009. aastal ühe elaniku kohta kõige rohkem kaupa ehk 75 600 krooni eest, Leedu 55 400 ja Läti 35 700 krooni eest.   

 Eesti, Läti ja Leedu eksport ja import elaniku kohta, 2008-2009 

Eesti, Läti ja Leedu eksport ja import elaniku kohta, 2008-2009  

Koostas: Riina Kerner (väliskaubandusstatistika talituse analüütik)