Kellel on suuremad võimalused kaugtööks?

Eriolukorra tõttu on paljud tööandjad saatnud oma töötajad kodukontoritesse kaugtööd tegema. Kui levinud on seni olnud kaugtöö Eesti ettevõtetes ja asutustes? Kellel on seda lihtsam korraldada ning millistes sektorites on see keeruline või võimatu?

Kaja Sõstra, statistikaameti juhtivanalüütik

Tööjõu-uuringu andmetel on kaugtöö tegemine eelmisel kümnendil jõudsalt kasvanud. Aastal 2010 oli kaugtöö tegijaid 46 200, kuid eelmisel aastal oli neid peaaegu kolm korda rohkem (123 300). Seega oli eelmisel aastal ligi viiendikul hõivatutest olemas kaugtöö kogemus. Eriti kiires tempos on kaugtöö tegijate hulk suurenenud viimasel viiel aastal.

Kaugtöö tegijate hulgas oli kümnendi alguses rohkem mehi, aga viimasel aastal on naisi ja mehi peaaegu võrdselt. Vanuselised käärid on aga väga suured. Kaugtöö tegijaid on 25–44-aastaste hõivatute seas 24%, kuid tunduvalt vähem on neid 15–24- ja üle 44-aastaste hulgas.

Piirkonniti on kaugtöö tegijaid kõige rohkem Harju, Hiiu ja Tartu maakonnas ning kõige vähem Ida-Viru maakonnas.


Mis sektorites ja ametialadel on kaugtöö rohkem levinud?

Tegevusaladest ületab kõiki teisi info ja side tegevusala, kus kaugtööd tegi eelmisel aastal üle poole kõigist hõivatutest. Sellele järgnevad kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus ning finants- ja kindlustustegevus, kus kaugtöö tegijaid oli üle 40% kõigist sama tegevusala hõivatutest. Ligi 30% on kaugtöö tegijate osatähtsus avaliku halduse ja riigikaitse ning kinnisvaraga seotud tegevusaladel.

Kõige keerulisem on kaugtööd teha töötlevas tööstuses, majutuses ja toitlustuses ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusaladel, kus kaugtöö tegijaid jääb alla 10% kõigist hõivatutest.

Kõigist kaugtöö tegijatest 42% töötavad joonisel välja toodud tegevusaladel.

Ametialati on kaugtöö rohkem levinud valgekraede hulgas: juhid (42%), tippspetsialistid (35%) ja keskastme spetsialistid (27%), kontoritöötajad (15%). Sinikraedel on võimalused kaugtööks üsna piiratud. Alla 10% kaugtöötajatest on sinikraede ametialadel.

Vanuselisi erisusi kaugtöös seletab ühelt poolt eakamate töötajate väiksem tehniline võimekus, teisalt ka vanemate inimeste töötamine ametikohtadel, kus kaugtööd pole võimalik teha. Üldiselt on hõivatutest 52% valgekraed ja 48% sinikraed.

Vanuserühmas 55–74 on 56% sinikraesid, kelle kaugtöö võimalused on tagasihoidlikud. Samas on 25–44-aastaste hulgas sinikraesid ainult 41%, mis võimaldab selles vanuserühmas ka rohkem kaugtööd teha.

 

Statistikaamet kutsub üles võimaldama töötajatele rohkem kaugtööd, et vähendada  kontakte teiste inimestega ja nakatumist viirusega.

Metoodika ja mõisted

Blogiloos on kasutatud on Eesti tööjõu-uuringu andmeid.

Kaugtööd tegev hõivatu – hõivatu, kes kasutas viimase nelja nädala jooksul (uuringunädal ja kolm eelnenud nädalat) põhitööl kaugtöö võimalust.

Kaugtöö – töötamine väljaspool tööandja tavapäraseid tööruume (kodus või kaugbüroos), olles samal ajal tööandjaga ühenduses tänapäevaste infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivahenditega.

Hõivatu – isik, kes uuritaval ajavahemikul töötas ja sai selle eest tasu palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena; töötas pereettevõttes või oma talus otsese tasuta; ajutiselt ei töötanud.

Valgekraed – juhid; tippspetsialistid; tehnikud ja keskastme spetsialistid; kontoritöötajad ja klienditeenindajad

Sinikraed – teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised; oskus- ja käsitöölised; seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad; lihttöölised

5 responses to “Kellel on suuremad võimalused kaugtööks?

 1. Väga hea kokkuvõte! Usun, et kaugtöö nii avalikus- kui ka erasektoris saab kriisi möödudes hoo sisse. Üha enam ettevõtteid on sunnitud vaatama üle senised töötegemise põhimõtted ning leidma võimalusi muutmaks töötamine odavamaks (kontor kesklinnas, tühjalt seisvad kabinetid ja nõupidamisruumid jne, jne). Usun, et olemasolev seni tarbetult oma aega oodanud kaasaegne infotehnoloogia võetakse ka päriselt kasutusele ning kellast kellani kontoritöö aeg on ümber saamas. Tööd hakatakse tasustama tegeliku töö mitte tunnitöö alusel võttes kasutusele selleks loodud lahendusi. Ruumiprogrammi osas toimub kauaoodatud jagatud majanduse võidukäik.

 2. Äkki kirjutaks elu tegelikkusest. 1. Elu ei keerle ainult Tallinn-Tartu ümber. On ääremaad ka olemas – Valga,Võru jne. 2. Kes tegelikult ja reaalselt füüsilist tööd teevad, need ei saa seda kaugtööna mitte teha. Tegelik töötegija, kelle nahal liugu lasevad kontorirotid, need peavad reaalselt tööl käima. Huvitav, kuidas saab puidutööstuses maskiga tööd teha, hoides pikivahet 2 meetrit ja korraga 15 minutit ning 1- 2 inimest. Lubage lahkelt naerda.

  • statistikaamet

   Aitäh teile arvamust avaldamast. Mõistagi on palju piirkondi ja tegevusalasid, kus kaugtöö ei ole võimalik. See blogi keskendus tõepoolest rohkem sellele, kus ja kellel on kaugtööd võimalik rohkem teha. Usun, et saame edaspidi kirjutada põhjalikumalt ka neist, kel kaugtöö pole võimalik.

 3. Elu ei koosne ainult kaugtööst. Ega kõik pole firma omanikud, kontoritibid jne. Kes siis reaalselt tööd teevad, sellest pole sõnagi juttu. Siin saab palju heietada aga elu ei püsi ainult juhtimisest. Alluvad peavad juhmi juhi käske täitma ja kui miski nurjub siis kes on süüdi. Mitte juht, vaid, kes käsku täitis. Selle aasta lõpuks on majandus 0 seisus, rääkimata uuest aastast ja mis kaugtööst saab juttu olla. Kõik erafirmad lihtsalt surevad välja sest inimestel pole raha sest inimestel pole tööd sest firmad on pankrotis sest tuleb keskenduda ellujäämisele nii igas mõttes.

  • statistikaamet

   Aitäh teile tagasiside eest. Arusaadavalt on palju piirkondi ja tegevusalasid, kus kaugtöö ei ole võimalik. Seekordses blogis keskendusime põhiliselt kaugtöö võimalustele ning puudutasime vaid põgusalt elualasid, kus seda võimalust ei ole. Usun, et saame tulevikus ka seda poolt rohkem avada.

Vasta Margarita-le Tühista vastus

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s