Euroopa Liidu väliskaubanduses on märgata paigalseisu

Eurostati andmetel kasvas kaupade eksport Euroopa Liidu riikidest 2013. aasta kümne kuu jooksul võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 0,9%, import aga kahanes 3%.

2013. aasta jaanuarist oktoobrini oli enamikus Euroopa Liidu riikides ekspordi kasv väike, mõnes riigis väljavedu hoopis kahanes. Eesti jaoks olulistes partnerriikides (Soome, Rootsi) eksport kahanes. Rootsis oli kahanemine EL riikidest kõige suurem (7%), Soomes 2%. Euroopa Liidu majandust oluliselt mõjutavates riikides Saksamaal ja Itaalias jäi eksport 2013. aasta kümne kuuga 2012. aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele ning Prantsusmaal vähenes 1%.

Eesti peamistes partnerriikides imporditi kaupu 2013. aasta kümne kuuga vähem kui 2012. aasta samal perioodil — import kahanes Rootsis 6%, Soomes 3% ja Saksamaal 1%. See näitab, et neis riikides on tarbimine vähenemas.

Eestis vähenes eksport 1% ja import kasvas 2%. Balti riikidest oli kaubavahetus kiireim Leedus, kus eksport kasvas 9% ja import 8%. Lätis jäi nii eksport kui ka import samale tasemele kui 2012. aastal.

Euroopa Liidu (EL 28) eksport ja import peamiste kolmandate riikidega oli samuti langustrendis. Eksport kahanes USA-sse, Venemaale, Indiasse ja Jaapanisse. Import vähenes aga kõikidest Euroopa Liidu peamistest partnerriikidest – USA-st 6%, Venemaalt 3% ja Hiinast 5%.

Detailsem ülevaade Eurostati pressiteates (ilmus 15.01.2014).

Statistikaameti väliskaubandusstatistikud Riina Kerner ja Evelin Puura

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s