Kas eestlaste ja venekeelsete inimeste väljaspool elu- ja töökoha piirkondi toimuv ruumikasutus on erinev?

Analüüsides Tallinnas elava 6250 eestlase ja 6250 venekeelse inimese ühe aasta (jaanuar kuni detsember 2010) mobiiltelefoni positsioneerimise andmeid, võrdlesid Tartu Ülikooli teadlased kahe rahvusrühma ruumikasutust kodulinnas Tallinnas, Eestis väljaspool Tallinna ning välismaal.

Peamise järeldusena saab öelda, et eestlaste ja venekeelsete inimeste väljaspool elu- ja töökoha piirkondi toimuv ruumikasutus on erinev. Suurimad erinevused kahe rahvastikurühma vahel tulevad esile Eestis väljaspool vaadeldud inimeste kodulinna Tallinna, kus venekeelsed inimesed külastavad 45% vähem erinevaid piirkondi kui eestlased. Lisaks külastavad venekeelsed inimesed eelkõige venekeelsete elanikega asustatud piirkondi. Tallinnas elavad eestlased külastavad aga paljusid erinevaid piirkondi kogu Eestis. Välismaale tehtavate reiside puhul külastavad venekeelsed inimesed vähem erinevaid riike ning neil on 3,6 korda suurem tõenäosus külastada endisi Nõukogude Liidu riike kui eestlastel. Kodulinnas Tallinnas on väljaspool elu- ja töökoha piirkonda eestlaste ja venekeelsete inimeste ruumikasutuses vähem erinevusi.

Uuringu tulemuste põhjal võib järeldada, et etnilised erinevused on vähem olulised igapäevases ruumikasutuses ning tulevad rohkem esile pikemate reiside puhul.

Põhjalikuma ülevaate teemast saab 12.-13. novembril Statistikaameti ja Eesti Statistikaseltsi konverentsil „Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil.“ Üritus on tasuta ja toimub Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis.

Vaata esinemise videosalvestist.

Siiri Silm, Rein Ahas

Tartu Ülikooli geograafia osakond

 

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s