Eesti sündimustrendid rahvaloenduse andmete valguses

2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal oli võimalik hinnata naiste lõpetatud sündimuskordajat. Selgus, et eestlannade puhul oli nn laulva revolutsiooni efekt tõepoolest olemas – sel ajal viljakas eas olnud naiste põlvkonna sündimuskordaja oli aastakümnete kõrgeim. Samuti sai selgeks maanaiste märksa kõrgem viljakus võrreldes linnanaistega.

Rahvaloenduse andmete põhjal parandatud rahvaarvu näitajate järgi on võimalik ka kaasaegseid sündimustrende täpsustada. Kuigi sünnitamisealiste naiste arvukus on väljarännu tagajärjel oodatust väiksem, on Eestisse jäänute viljakus seni arvatust kõrgem. Samas tuleb rahvastikuprognoosides arvestada jätkuvat väljarännet, mida seni oluliselt arvestatud ei ole.

Konverentsil „Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil“ esitatakse uute andmete põhjal täpsustatud sündimuse hinnangud ja prognoosid lähiaastateks.

Statistikaameti ja Eesti Statistikaseltsi konverents toimub 12.-13. novembril Eesti Rahvusraamatukogu suures saalis. Üritus on tasuta.

Vaata ettekannet ja esinemise videosalvestist.

Mare Vähi

Tartu Ülikool

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s