Eesti on Baltikumi populaarseim turismimaa

Balti riikide majutusteenuseid kasutas 2011. aastal 6 miljonit turisti, neist ligi pool peatus Eesti majutusettevõtetes.

Euroopa Liidu majutusettevõtete teenuseid kasutanud turistidest peatus 2011. aastal Balti riikides 0,7%. Turistid veetsid Balti riikide majutusettevõtetes 12 miljonit ööd ehk 0,5% Euroopa Liidu majutusettevõtetes ööbimistest. Eesti majutusettevõtete osaks Balti riikide majutusturul oli 46% majutusteenuseid kasutanud sise- ja välisturistidest ja 45% turistide ööbimistest. Üheks indikaatoriks, mis näitab turismi kui majandusharu olulisust riigis, on turismi intensiivsus — majutusettevõtetes ööbitud ööde arvu suhe riigi elanike arvu. Eurostati andmetel oli 2011. aastal turismi intensiivsus suurim Eestis (4,0), järgnesid Läti (1,5) ja Leedu (1,0),  Euroopa Liidu keskmine oli ligi 5.

Eesti majutusettevõtete teenuseid kasutas 2011. aastal 2,7 miljonit sise- ja välisturisti, kes jäid majutusettevõtetesse kokku 5,4 miljoniks ööks. Lätis ja Leedus ei ületanud majutatud sise- ja välisturistide arv kahe miljoni piiri. Samuti jäid ööbimiste koguarvud mõlemas riigis väiksemaks kui Eestis. Välisturistide ööbimiste osatähtsus Eesti ja Läti majutusettevõtetes on olnud suhteliselt sarnane, moodustades 2011. aastal kummaski riigis 69% majutusettevõtetes ööbimiste üldarvust. Leedus ulatus näitaja 58%-ni ja oli viimase viie aasta kõrgeim.

Majutusettevõtete jaoks oli kõige keerulisem 2009. aasta kui majutatud turistide arv vähenes oluliselt. Järgnevad aastad on majutusettevõtetesse toonud taas rohkem turiste.

Majutusettevõtetes majutatud sise- ja välisturistid, 2007–2011

Majutusettevõtetes majutatud sise- ja välisturistid, 2007–2011

Baltimaade majutusettevõtete peamisteks partnerriikideks on lähiriigid

Eesti majutusettevõtetes peatus 2011. aastal 1,8 miljonit välisturisti ehk rohkem kui ühelgi varasemal aastal. Majutusettevõtete klientide jaotus riigiti ei ole viimasel viiel aastal oluliselt muutunud. Peamiseks turismipartnerriigiks on Soome (47% majutatud välisturistidest 2011. aastal). 2008. aastast on teisel kohal Venemaa turistid, hõlmates siis 6% ning 2011. aastal juba 11% majutatud välisturistide koguarvust.

Läti majutusettevõtetes peatus 2011. aastal 1,1 miljonit välisturisti. Läti peamine turismipartnerriik on Venemaa, kust saabunud turistid moodustasid 2011. aastal 16% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. 2007. aastaga võrreldes on Venemaa turistide arv ligi kolmekordistunud ning 2010. aastaga võrreldes kasvanud enam kui neljandiku. Majutusettevõtete arvukamateks klientideks on veel Saksamaa ja Soome turistid. Eesti elanikke peatus Läti majutusettevõtetes veidi vähem kui Läti turiste Eesti majutusettevõtetes, kuid nende osatähtsus majutatud välisturistide arvus oli suurem — 2011. aastal 8%. Leedu turistide osatähtsus oli 9%. Naaberriikide elanike (Eesti, Leedu, Rootsi, Venemaa ja Valgevene) osatähtsus majutusettevõtete klientide osas on Lätis küll väiksem kui Eesti majutusettevõtetes lähinaabrite osatähtsus, kuid siiski väga oluline. Nendest riikidest saabus Läti majutusettevõtetesse kokku 41% majutatud turistidest.

Leedu majutusettevõtetes ööbis 2011. aastal 1 miljon välisturisti. Sarnaselt Eesti ja Lätiga väisab ka Leedu majutusettevõtteid rohkearvuliselt turiste Venemaalt. 2007. aastaga võrreldes ei ole kasv olnud nii kiire kui teistes Balti riikides, kuid siiski märkimisväärne — Venemaa turistide arv on viie aastaga kahekordistunud. 2011. aastal sai Venemaast Leedu majutusettevõtete peamine turismipartnerriik, edestades teise naaberriigi Poola turistide osatähtsust majutusettevõtete klientide hulgas ühe protsendipunktiga. Nii nagu on iseloomulik Eestile ja Lätile, on ka Leedu majutusettevõtete peamisteks partnerriikideks lähiriigid. 44% majutusettevõtete klientidest saabus Venemaalt, Poolast, Lätist ja Valgevenest. Leedu majutusettevõtete suurimate partnerriikide hulka kuulub veel Saksamaa (13%). Eesti turistide osatähtsus välisturistide hulgas on viimasel viiel aastal jäänud 4–5% piiresse.

Peamised turismipartnerriigid Baltimaade majutusettevõtetes, 2011

Peamised turismipartnerriigid Baltimaade majutusettevõtetes, 2011

Siseturistide osatähtsus majutusettevõtetes väheneb

2011. aastal oli siseturistide osatähtsus Balti riikide majutusettevõtetes kokku 37% majutatud turistide üldarvust ning on aasta-aastalt vähenenud. Siseturismi jaoks oli parim 2007. aasta, kui Balti riikide majutusettevõtetes ööbis kokku 2,5 miljonit siseturisti — seda taset pole siiani ületatud. 2009. aasta madalseisust on kõik kolm riiki üle saanud ning majutusteenuseid kasutanud siseturistide arv on 2010. ja 2011. aastal taas suurenenud. Enim siseturiste ööbis Eesti majutusettevõtetes (41% Balti riikides majutatud siseturistide koguarvust), järgnes Leedu (vastavalt 35%). Läti elanikud kasutavad vähem võimalust nautida oma riigi majutusettevõtete teenuseid.

Kokkuvõte

Balti riikide osatähtsus Euroopa Liidu majutusturul on väike ja suur osa majutusteenuseid kasutanud välisturistidest saabub naaberriikidest. Eesti majutusettevõtted haaravad endale märkimisväärse osa Balti riikides majutatud turistidest. Eesti suurimaks turismipartnerriigiks on Soome, samas Lätis ja Leedus nii suure osatähtsusega partnerriiki ei ole. Venemaa turistide huvi on viimasel viiel aastal tõusnud kõigi kolme riigi majutusteenuste järele. Lätis ja Leedus on Venemaa turistidest saanud majutusettevõtete rohkemaarvulisem kliendirühm, Eestis on Venemaa turistid Soome järel hõivanud teise koha. Kõigi kolme riigi majutusettevõtetes peatub palju turiste Saksamaalt. Siseturism saavutas 2007. aastal tipu ning kosub pärast 2009. aasta järsku langusest taas.

 Kasutatud on Eurostati ning Eesti, Läti ja Leedu statistikaameti statistika andmebaasi.

 Helga Laurmaa, Statistikaameti juhtivstatistik

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s