Eesti elanik veedab viiendiku elust koolipingis

Oodatava eluea tõus pikendab oluliselt kolme põhilist etappi inimese elus — kooliaega, tööelu ja pensionipõlve. 2011. aastal oli Eestis oodatav eluiga sünnimomendil 76,3 aastat ning 6–25-aastaste keskmine oodatav õpiaeg 14 aastat ja 6 kuud, mis tähendab, et ligi viiendik oma elust pühendatakse kooliskäimisele.

Võrreldes 90ndatega on üliõpilaste arv kasvanud üle kahe korra, mis on põhjustanud oodatava õpiaja tõusu. Alates 1993. aastast on oodatav õpiaeg pikenenud kaks aastat ja kolm kuud.

6–25-aastaste oodatav õpiaeg aastates, 1993–2011

Naised õpivad formaalhariduses kauem kui mehed. 2011. aastal oli Eesti ülikoolides iga meesüliõpilase kohta 1,4 naisüliõpilast. Naiste suurem õpiaktiivsus peegeldub ka nende pikemas oodatavas õpiajas, mis on 15 aastat võrreldes meeste 14 aastaga. Kuigi naiste keskmine oodatav õpiaeg on olnud järjepidevalt pikem kui meestel, on kooliaastate vahe viimastel aastatel vähenenud.

Võttes arvesse ka alusharidust ehk koolieelsetes lasteasutustes käimise aega, siis Eestis käiakse kooliteed pisut kauem kui Euroopas keskmiselt. Eestis viibitakse haridussüsteemis 17 aastat ja üheksa kuud, Euroopa Liidus keskmiselt 17 aastat ja kolm kuud. Samas käiakse Eestis koolis lühemat aega kui Põhjamaades, Hollandis, Portugalis, Leedus, Poolas, Saksamaal või Tšehhis. Euroopa riikidest õpitakse kõige kauem naaberriigis Soomes – 20 aastat ja kuus kuud.

Oodatav õpiaeg Euroopa riikides alusharidusest kuni kõrgkoolini, 2010

Oodatav õpiaeg on vanuselisest määrast tulenev elaniku keskmine formaalharidussüsteemis viibimise aeg aastates. Leitakse õppijate vanuseliste määrade summana üle kõikide tasemehariduse liikide üheaastase sammuga.

Karolin Kõrreveski, Statistikaameti analüütik

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s