Kas Saksamaal elab 1,3 miljonit inimest vähem?

Täna, 9. mail Saksamaal alanud rahva ja eluruumide loendus peaks näitama, kas riigi elanikkond on teadaolevast väiksem või mitte. Oletatakse, et riigis elab Eesti jagu inimesi vähem, kui riiklik statistika näitab. 

Saksamaal pole rahvaloendusi korraldatud üle paarikümne aasta. Viimane rahvaloendus toimus toonasel Ida-Saksamaal 1981. ja Lääne-Saksamaal 1987. aastal. Elanike arvuks saadi siis vastaval 16,7 ja 61,23 miljonit inimest.

1990. aastal taasühinenud Saksamaal on rahvaarvu teadasaamiseks kasutatud seni erinevaid riiklikke registreid. Mida vanemad on aga algandmed (viimane rahvaloendus), seda ebatäpsemaks muutub ka statistiline analüüs. Lisaks on vahepeal toimunud Saksamaal olulised ühiskondlikud murrangud – langenud on Berliini müür, osa Ida-Saksamaa elanikke rändas Lääne-Saksamaale, rahvastiku koosseisule on mõju avaldanud ka ulatuslik Euroopa Liidu sisene ränne

 Eesti jagu inimesi

Viimaste rahvaloenduste ja tänavu mais toimuva vahele jäänud mõnekümne aasta jooksul on seega riigi rahvastikus leidnud aset märkimisväärsed muutused. Praegu elab Saksamaal ligi 82 miljonit inimest , samas on Saksamaa statistikaamet hinnanud, et riigi tegelik elanikkond võib olla 1,3 miljoni võrra väiksem (võrdluseks: Eestis on elanikke 1,34 miljonit). Kui tõepärane on see hinnang, selgub pärast 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse lõppu.  

Saksamaa 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus

Saksamaa 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus

Teadmised, mis loevad homme

Saksamaa on võtnud alanud rahvaloenduse hüüdlauseks „Wissen, was morgen zählt” ehk „Teadmised, mis loevad homme” viidates sellega ühiskonna vajadusele täpse informatsiooni järele. Ühelt poolt annavad loenduse abil saadud teadmised selge ja tervikliku pildi riigi hetkeolukorrast, teisalt aga võimaluse teha tulevikku suunatud otsused parimate võimalike andmete põhjal. Rahva ja eluruumide loendus annab lisaks rahvaarvule ka ülevaate elanikkonna paiknemisest riigis, elamistingimustest, haridustasemest jne.

Rahvaarvuga on seotud ka paljud statistilised näitajad nagu näiteks sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta (SKP per capita), aga ka kohtade arv Europarlamendis ja regioonide kohtade arv riigi parlamendis ehk Bundestagis.

Saksamaa 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse telereklaam

Kasutatakse registreid

Saksamaa kasutab nagu Eestigi oma rahvaloenduse läbiviimiseks erinevaid andmeallikaid. See tähendab, et lisaks küsitlusele kasutatakse võimalusel ka riiklikes registrites juba olemasolevaid andmeid. Pikemalt saab Saksamaa rahvaloenduse metoodika kohta lugeda www.zensus2011.de.

2010/2011. aastal toimuvad rahvaloendused suuremas osas maailma riikides. Eestis toimub rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini.

Esimese kuu jooksul (31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.02 – 31.03.2012 rahvaloendajad.

Katerina Danilova, Statistikaameti 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse kommunikatsioonispetsialist

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s