Põllumajandusloendus loeb maad ja loomad kokku

Septembris algav põllumajandusloendus annab maamajandusest põhjaliku ülevaate ja võimaldab Eesti põllumajandust teiste Euroopa Liidu riikidega võrrelda.

1. septembrist 15. novembrini toimuv põllumajandusloendus annab põllumajandusest põhjalikuma ülevaate kui teised uuringud, sest kaardistatakse ka harvaesinevad nähtused ja põllumajanduslik tegevus omavalitsuste tasandil. Loendus annab EL riikide kohta võrreldavat infot ning võimaldab loendustulemuste põhjal liikmesriikide arengut võrrelda. Kogutud info on aluseks EL ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamisel ja põllumajandustoetusi puudutavate otsuste langetamisel.

Eestis uuritakse majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus toodetakse põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks. Selliseid majapidamisi on Eestis ligi 30 000. Augusti keskpaigaks peaksid nad kõik olema kätte saanud ka teate, et Statistikaamet ootab neid loendusel osalema ning juhise, millal ja kuidas andmeid esitada.

Kõik PRIAsse esitatud maakasutuse ja loomade andmed on põllumajandusloenduse küsimustikes juba eeltäidetuna olemas, ent vajadusel on majapidamistel võimalik neid täpsustada. Loendusel küsitakse juurde vaid neid andmeid, mida PRIAs ega üheski teises registris ei ole. Toetuste ja mahepõllumajanduse andmed kogub Statistikaamet põllumajandusloenduse tarbeks otse vastavatest registritest ning neid üle ei küsita.

Statistikaamet loodab olulise osa andmetest koguda e-loendusel Statistikaameti elektroonilises andmete edastamise keskkonnas eSTAT. Kõik juriidilised isikud ja eSTATiga juba liitunud füüsilised isikud, saavad andmeid esitada eSTATi kaudu 1. septembrist 1. oktoobrini. Füüsilised isikud, kes ei ole eSTATiga liitunud, saavad 1.-10. septembrini andmeid esitada eSTATi isiku-uuringute kanali kaudu või kui nad seda võimalust ei kasuta, külastab neid 15. septembrist 15. novembrini Statistikaameti küsitleja.

Põllumajandusloendus toimub Eestis kuuendat korda. Varem on põllumajandusloendusi korraldatud aastatel 1919, 1925, 1929, 1939 ja pärast taasiseseisvumist 2001. aastal. Euroopa Liidu riikides toimub põllumajandusloendus 2009. ja 2010. aastal. Euroopa Liidu riikides toimuvad põllumajandusloendused iga kümne aasta järel.

Eve Valdvee, Statistikaameti 2010. aasta põllumajandusloenduse projektijuht

Lisainfo loenduse kohta on Staistikaameti veebilehel  ja põhjalikum ülevaade väljaandes „Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/10. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia“ (ilmus 30.06.2010).

One response to “Põllumajandusloendus loeb maad ja loomad kokku

  1. Märkimist väärib kindlasti taime- ja loomakasvatustoodangu ühtlustumine. Käesolevalt annab loomakasvatustoodang veel umbes 52% kogutoodangu väärtusest, kuid see vahe taimekasvatusega on aasta-aastalt pidevalt vähenenud.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s