Rahvastikupüramiid hakkas liikuma

Veebruari keskel avaldas Statistikaamet koostöös Saksa kolleegidega valminud interaktiivse rahvastikupüramiidi, mis näitab Eesti rahvaarvu muutust 1990. aastast ja prognoosi 2050. aastani.

Prognoos on koostatud 2006. aastal ning avaldatud kogumikus „Rahvastik. 2005-2006. Population“. Kogumikus on välja toodud mitmeid erinevaid stsenaariume, kus rahvastik kasvab vaid eeldusel, et toimub sündimuse kiire kasv ning suremuse vähenemine. Selle korral jõuaks Eesti rahvaarv 2050. aastaks 1,36 miljonini. Ülejäänud variantidest kumab välja, et Eesti rahvaarv väheneb.

Kõige äärmusikuma puhul väheneb rahvaarv 2050. aastaks alla miljoni. Mainitud stsenaariumi eeldab, et sündimus ning suremus jäävad 2005. aasta tasemele. Kuid praeguseks võib juba öelda, et sündimus on tõusnud.

Interaktiivsel rahvastikupüramiidil on võimalik lähemalt vaadata kaht rahvastikuprognoosi varianti, mille mõlema korral kasvab naiste oodatav eluiga 80,4 ning meeste 78,4 aastani. Kui naiste oodatav eluiga oli 2008. aasta juba 79,2 aastat, siis meestel on prognoositava oodatava elueani veel ligikaudu 10 aastat. Vanurite arv kasvab pidevalt ning 40 aasta pärast moodustavad üle 65-aastased rahvastikust juba neljandiku, kui 1990. aastal oli nende osatähtsus poole väiksem.

Kui võrrelda naiste ning meeste osatähtsust, siis 2009. aastal oli rahvastikus naisi 8% rohkem kui mehi. Tasapisi, kuid siiski aja jooksul naiste osatähtsus väheneb 51%-ni 2050. aastaks.

Interaktiivset rahvastikupüramiidi saab vaadata aadressil www.stat.ee/rahvastikupyramiid

 

Eesti rahvastik 1990-2050

Eesti rahvastikupüramiid

Helerin Rannala, rahvastikustatistika talitus

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s