Statistikaamet korraldas partneripäeva “Kuidas mõõta piirkondlikku arengut”

Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp ütles partnerpäeva avasõnad

Ideed on alati millestki inspireeritud, nii ka idee korraldada piirkondliku statistika partneripäev. Inspiratsiooniks oli kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste statistikatarbijate tagasiside, mida oleme saanud nendega kohtudes erinevatel üritustel. Et pakkuda piirkondliku arengu kohta infot ja mõtlemisainet ning inspiratsiooni statistika kasutamiseks neile, kel oma töös statistikat vaja läheb, korraldasimegi 12.01.2010 partneripäeva.  

Partneripäeval räägiti erinevatest indeksitest, mille abil mõõta linnade-valdade jätkusuutlikkust (neist saab lugeda kogumikus “Linnad ja vallad arvudes 2009”), tutvustati jätkusuutlikkuse näidikulauda, mis annab omavalitsustele hea võimaluse võrrelda oma positsiooni teistega erinevate näitajate põhjal. Lisaks keskenduti sotsiaalse infrastruktuuri planeerimisele ja kuulati ülevaadet ühe Kesk-Eesti valla elust. Üheks huvipakkuvaimaks oli partneripäeval osalejate arvates esitlus, mis käsitles omavalitsusüksuse võimekuse indeksit.

Pärast partneripäeva Statistikaametile saabunud teabenõuded tõestasid, et uut infot saadi asukohainfoga seotud rahvaloendustulemuste kasutusvõimaluste kohta, mida kohe oma töös rakendada soovitakse.

Kõiki partneripäeval tehtud esitlusi saab vaadata Statistikaameti veebilehel

Partneripäev andis korraldajatele positiivse emotsiooni ja innustas kavandama järgmisi selliseid üritusi. Osalejate tagasiside oli positiivne, laekus hulk häid ettepanekuid, mida edaspidi arvesse võtta. Üheks huvipakkuvaks teemaks on statistika kasutamine arengukavade ja strateegiate koostamisel, samuti erinevate planeeringute tegemisel. Kindlasti püüame edaspidi neid teemasid käsitleda, kui saame nii omavalitusi nende töös aidata. Ühtlasi on rõõmustav, et statistikuid hinnatakse ning meilt saadavast infost kasu saadakse. Tahaksimegi teada, millised olid need asjad partneripäeval, mille alusel osalejad midagi uut teevad või midagi paremini tegema hakkavad. Ikka selleks, et osata järgmisel partneripäeval kasulikumat infot jagada.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s